Wie Zijn Wij

Organigram

MBF Vlaanderen is een onderdeel van MBF Belgium.

MBF Belgium werkt als antenne vereniging onder de koepel van MBF France

Via MBF France zijn we lid van The International Mountain Bicycling Association (IMBA)

Dat wil zeggen dat er eveneens studies worden uitgevoerd, onder andere naar de milieuimpact van onze sport.

Dat is een van de kernvoorwaarden om tot de IMBA toe te kunnen treden.

Samen sterk voor de toekomst van het mountainbiken in Vlaanderen en België!

Het is iets wat al jaren leeft, maar de huidige corona-situatie heeft het probleem nog veel duidelijker gemaakt: het is in onze bossen en natuurgebieden drukker dan ooit. Hierdoor ontstaan er spanningen. Mountainbikers en organisatoren van mountainbike-evenementen stoten op problemen zoals verbod op doorgang en weigering van vergunningen. Mountainbiken is erg populair en vaak wordt vergeten dat het een milieuvriendelijke sport is met een lage impact op de natuurlijke omgeving, indien ze wordt uitgeoefend op duurzaam aangelegde paden. Dat is de basis waarop MBF Vlaanderen werd opgericht.

Om onze stem te laten horen, hebben we een grote meerwaarde: het grote aantal mountainbikers. Door dit charter te ondertekenen, geef je jouw steun aan de handelswijze van MBF Vlaanderen, haar lijst met voorstellen en de gedragscode. Op deze manier kunnen we aan de openbare instanties, de politiek en de bevoegdheden die instaan voor alle besluitvormingen aantonen dat we een groot draagvlak hebben.

Mountainbiken is geen misdaad

De huidige wetgeving met betrekking tot de toegang van natuurlijke gebieden en bossen is in veel opzichten achterhaald en maakt het niet mogelijk om de problemen op het terrein doeltreffend aan te pakken. Ondertussen worden er door mountainbikers ook steeds meer nieuwe paden aangelegd, wat problemen veroorzaakt.

MBF Vlaanderen komt daarom met een charter waarin een positieve houding en respect voor de natuur centraal staan. We hebben ook concrete voorstellen uitgewerkt die we aan de overheid zullen overmaken.

Om onze stem te laten horen, hebben we een grote meerwaarde: het grote aantal mountainbikers. Door dit charter te ondertekenen, geef je jouw steun aan de handelswijze van MBF Vlaanderen, haar lijst met voorstellen en de gedragscode. Op deze manier kunnen we aan de openbare instanties, de politiek en de bevoegdheden die instaan voor alle besluitvormingen aantonen dat we een groot draagvlak hebben.

Download het charter (pdf, 191 KB)